Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Пропуск на митну територію України рослин

Законом України «Про карантин рослин» від 30.06.93 за № 3348-ХП ввезення в Україну підкарантинних матеріалів проводиться тільки за наявності фітосанітарного сертифіката, який видається країною-експортером та карантинного дозволу на імпорт, який видається державною інспекцією з карантину рослин України. Цими документами практично запроваджується в країні фітосанітарний контроль з метою охорони території України від проникнення через кордон карантинних та інших небезпечних шкідників, бур'янів, хвороб рослин, що можуть завдати великих збитків народному господарству України.

Головна державна інспекція з карантину рослин своїм наказом № 72 від 25.09.96 «Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні України» затвердила правила здійснення фітосанітарного контролю за вантажами, які переміщуються через митний кордон України. Відповідно до цього наказу зазначені вантажі поділяються на три категорії — підконтрольні об'єкти, підконтрольні матеріали та підкарантинні матеріали.

Підконтрольні об'єкти — це об'єкти, що належать до категорії підкарантинних матеріалів та об'єктів і контролюються фахівцями державної служби з карантину рослин.

Підконтрольні матеріали — це такі матеріали, що належать до категорії підкарантинних матеріалів та об'єктів і підлягають карантинному огляду без супроводження фітосанітарними документами.

Підкарантинні матеріали — це об'єкти і матеріали, що належать до категорії підкарантинних матеріалів і об'єктів, підлягають фітосанітарному контролю на державному кордоні і супроводжуються фітосанітарними документами.

До України дозволяється ввозити підкарантинні матеріали за наявності:

1) карантинного дозволу на імпорт (транзит), що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин Міністерства агропромислового комплексу України;

2) фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера.

Вантажі, які належать до категорії підконтрольних, не підлягають фітосанітарній інспекції. Але вони повинні проходити огляд фахівців фітосанітарної служби в пунктах пропуску через державний кордон України. Якщо виявиться, що підконтрольні вантажі не заражені карантинними об'єктами, вони безперешкодно пропускаються до місця призначення.

Усі підконтрольні і підкарантинні товари, що надходять з-за кордону і пройшли фітосанітарний контроль на прикордонному пункті пропуску, відповідно до п. 2.13 наказу №72, підлягають повторному карантинному огляду, а у разі необхідності — лабораторній експертизі в місці призначення.

Якщо підкарантинні матеріали вивозяться за межі України, вони повинні відповідати вимогам, передбаченим міжнародними угодами, учасником яких є Україна. Ці підкарантинні то вари вивозяться з України в супроводженні фітосанітарного сертифіката на експорт після фітосанітарного огляду. Форму цього сертифіката встановлено міжнародною конвенцією. Він завіряється трикутним штампом і видається на кожну транспортну одиницю.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.