Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Митне оформлення гуманітарної допомоги

Ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та її митне оформлення здійснюється за окремим механізмом, встановленим відповідним законодавством.

Першим важливим документом, яким було запроваджено в Україні порядок митного оформлення вантажів з гуманітарною допомогою, була постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.93 за № 573 «Про впорядкування прийому та розподілу гуманітарної допомоги». З метою вдосконалення механізму митного оформлення гуманітарної допомоги була прийнята Верховною Радою України постанова від 19.02.97 за № 85/97-ВР «Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажів із гуманітарною допомогою, що надходять на митну територію України від іноземних юридичних і фізичних осіб». Цією постановою була створена Комісія з питань координації прийому, транспортування, охорони і розподілу гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України (далі в цьому розділі — Комісія). На неї вказаною постановою покладено обов'язки щодо законодавчого врегулювання порядку та умов одержання або надання гуманітарної допомоги, для чого вона повинна «на своїх засіданнях приймати рішення по звільненню від сплати ввізного мита та інших податків на вантажі з гуманітарною допомогою, за винятком підакцизних товарів (предметів)».

З метою запобігання зловживаннями під час розподілу та використання гуманітарної допомоги та впорядкування процесу оформлення вантажів із гуманітарною допомогою, зменшення витрат одержувачів при оформленні необхідних дозволів державних служб законодавством передбачено здійснення таких процедур:

1) акредитація одержувача вантажу в митному органі;

2) розміщення вантажу під митний контроль на склад організації (підприємства) - одержувача до визнання Комісією отриманих вантажів вантажами з гуманітарною допомогою;

3) одержання висновку в комісії;

4) митне оформлення вантажу;

5) звіт перед митним органом про використання вантажів, оформлених як гуманітарна допомога.

Усі товари (предмети), що ввозяться в Україну як гуманітарна допомога, відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.02.97 за № 85/97-ВР, підлягають обов'язковому декларуванню у митному органі. Отримані вантажі до визнання їх Комісією вантажами з гуманітарною допомогою, розміщуються на складі підприємства-одержувача під митним контролем. Варто мати на увазі, що приміщення, в якому тимчасово можуть перебувати гуманітарні вантажі на відповідальному зберіганні під митним контролем, має відповідати умовам зберігання розміщеного вантажу, забезпечувати його схоронність та унеможливлювати його видачу без дозволу митниці.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.97 за № 493-р передбачено, що митні збори за перебування гуманітарних вантажів під митним контролем стягуються, починаючи 91-го календарного дня після прийняття цих вантажів під митний контроль. Перелік необхідних документів і порядок звернення по Комісії визначено її листом від 28.02.97 за № ГД-5502.

Вантажну митну декларацію митний орган може прийняти за наявності таких документів:

 рішення Комісії про звільнення від сплати ввізного мита та інших податків;

• підтвердження Державної митної служби про прийняте Комісією рішення.

У разі, коли Комісія не визнає вантаж як благодійну допомогу його митне оформлення проводиться в режимі звичайного імпорту, зі сплатою встановлених законодавством митних платежів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.