Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

Тема 2. Емпірична картина міжнародного поділу праці