Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

Тема 3. Абсолютні цінові переваги, валютний курс, відносні цінові переваги