Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

Тема 6. Модель Гекшера – Оліна та її емпірична перевірка