Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

7. Комбінація інструментів економічної політики

При заданому обмінному курсі нема нейтральності цілей між повною зайнятістю і рівновагою платіжного балансу, коли проводиться грошова (конфлікт цілей) чи фіскальна політика (конфлікт цілей чи гармонія цілей).

Запитання полягає в наступному: чи може певна комбінація грошової та фіскальної політики спричинити нейтральність цілей при сталому обмінному курсі.

На рисунку 22.13 відображено ізольоване застосування грошової та фіскальної політики. У вихідному положенні Р існує надзайнятість. Якщо ввести у дію тільки грошову політику (стрілка 1), то зменшується надзайнятість (точка P), але отримаємо надлишок платіжного балансу (конфлікт цілей).

Якщо ввести в дію тільки фіскальну політику, то встановлюється Р" (стрілка 2). Звідси випливає надлишок платіжного балансу. При ізольованому застосуванні обох інструментів економічної політики існує конфлікт цілей.На рисунку 22.14 представлений випадок, коли використовують комбінацію обох інструментів економічної політики. Експансія грошової маси знижує процентну ставку, а фіскальна політика також сприяє її спаду. Через відповідну комбінацію політики грошової маси і фіскальної політики теж ліквідовують надзайнятість, і встановлюється P", при чому досягається внутрішня і зовнішня рівновага. На початку 1980-х років США комбінували експансійну фіскальну політику (дефіцит бюджету!) з рестрикційною грошовою політикою.

Твердження: Зв'язки цілей між зовнішньою і внутрішньою стабільністю залежать від інструментів економічної політики. Відповідна комбінація інструментів може переводити конфлікти цілей у нейтральність цілей.