Гребельник О.П. Основи митної справи (2003)

Pозділ 6. Mитна вартість як об'єкт оподаткування при нарахуванні митних платежів

Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості. Методи визначення митної вартості на підставі додавання та віднімання вартості. Особливості застосування адміністративних важелів коригування митної вартості.