Гребельник О.П. Основи митної справи (2003)

Розділ 10. Передумови та етапи інтегрування митної системи України до світової системи господарювання

Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митно-тарифних відносин на мегарівні. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі у митному союзі. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн.