Єрьомін Розміщення продуктивних сил (2003)

Народно-господарське значення машинобудування

Машинобудування є однією з провідних галузей промисловості, матеріальною основою технічного переозброєння економіки. Важливою умовою розміщення машинобудівних галузей є наявність в регіоні кваліфікованої робочої сили, потреба регіону в продукції галузі, паливо- та енергозабеспеченість, забезпеченість транспортом.

Виділяють наступні групи в машинобудуванні:

 Галузі з високою металомісткістю, низькою працемісткістю продукції, які доцільно розміщувати біля металургійних баз;

 Галузі з середньою металомісткістю, невисокою працемісткістю й транспортабельністю готової продукції за невеликих обсягів її випуску;

 Галузі, які випускають масову продукцію з високою працемісткістю і фондомісткістю, які розміщуються в центрі машинобудування;

 Галузі точного машинобудування.Виділяють наступні галузі:

 металообробне устаткування;

 транспортне машинобудування;

 автомобілебудування;

 вантажне автомобілебудування;

 виробництво автобусів;

 морське машинобудування;

 с/г машинобудування;

 авіа- та ракетобудування.