Чистов Державне регулювання економіки (2000)

ВСТУП

Державне регулювання економіки є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво». Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за спеціалізацією «Менеджмент державних установ», ця дисципліна є професійно орієнтованою.

Метою дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Навчальний матеріал грунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів. Головними завданнями дисципліни є розкриття:

•сутності, мети і завдань державного регулювання економіки;

•теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;

•методологічних основ, методів і засобів впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;

•сутності, функцій, методології та методики соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макро-економічного планування;

•особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;•світового досвіду державного регулювання економіки. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів.


← prev content next →