Шелехов Страхування

Страхування як трансферт ризику

Страхування (з фінансово-економічної точки зору) - це процедура діючого на мікроекономічному рівні передавання (трансферту) ризику Ri , що здійснюється від страхувальника до страховика за визначену плату P0 на визначений термін ?c (рис. 2.4).

Рис.2.4. Схема сплаченого трансферту ризику

Ризик Ri для конкретного об'єкта страхування визначається трьома основними параметрами:

1- інтервалом часу реально очікуваної реалізації ризику (період страхування) ?c.

2- імовірністю реалізації ризику p{Ri } протягом часу ?c.

3- відносною збитковістю реалізації ризику Uс { Ri } = UCmax/Wc,

де:

Wc - загальна страхова вартість об'єкта страхування;

UCmax = UCmaх(п) + UCmax(н) – наперед визначений (статистичними, експертними або емпіричними засобами попереднього оцінювання) максимально можливий розмір страхового збитку внаслідок реалізації страхового ризику Ri, що складається з двох компонент:

1 - прямого страхового збитку UCmax(п), - обовязкової для страхування компоненти;

2 - непрямого страхового збитку UCmax(н) - додаткової для страхування компоненти

Розмір максимального страхового збитку UCmax завжди обмежений величиною загальної страхової вартості об'єкта страхування Wc, тобто UCmax ? Wc.

Усі перераховані вище параметри страхового ризику і компоненти страхового збитку мона прийняти на страхування, тобто включити до умов трансферту ризику (умов та обсягу страхової гарантії страховика).

Параметри ризику впливають на встановлення обсягу страхової гарантії S0 – страхової суми по договору страхування згідно таких умов:

НЕПОВНЕ СТРАХУВАННЯ (забезпечується пропорційне часткове покриття вибіркових компонент збитку)

S0 < Wc

S0 < UCmax

ПОВНЕ СТРАХУВАННЯ (забезпечується повне покриття всіх компонент збитку)

S0 = Wc

S0 = UCmax

Страхування із завищеною страховою сумою ЗАБОРОНЕНЕ згідно з принципом відшкодування!

S0 > Wc

S0 > UCmax