Конспект лекцій Управлінський облік

Система калькулювання підприємства.

1. Предмет, метод і завдання калькулювання. Система калькулювання.

2. Види калькуляцій. Варіанти обліку витрат.

3. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання.