Конспект лекцій Управлінський облік

2.6. Відходи виробництва.

До відходів належать залишки сировини і матеріалів, що утворюються в процесі виробництва, а також при використанні палива, електроенергії тощо. Причинами відходів можуть бути: технологічні умови виробництва тощо.

Відходи поділяються на:

 зворотні;

 неповоротні.

Неповоротні відходи обліковуються в кількісному виразі за місцями їх виникнення і списуються на виробничу собівартість конкретних виробів.

Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися в процесі виробництва і втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу.Зворотні відходи оцінюються:

1. За ціною вихідного ресурсу.

2. За чистою вартістю реалізації (П(с)БО №9, МР №47).

Наприклад, у хлібопекарській промисловості відходами є висівки, тісто від зачистки тістомісильних машин і агрегатів, зміт. Ці відходи оцінюються за ціною можливої реалізації (чиста вартість реалізації).

Наприклад, у шкіряній промисловості до відходів належать клаптики шкіри від розкрою виробів. Клаптики, що можуть бути використані для виготовлення шкіргалантереї оціняться за вартістю вихідного ресурсу, а клаптики, що не можуть - утилізуються за ціною можливої реалізації. На види продукції відносяться пропорційно обсягам виробництва або норм витрат.