Конспект лекцій Управлінський облік

Сучасні напрямки удосконалення обліку витрат.

1 Облік за центрами відповідальності.

1.1 Концепція центрів відповідальності.

1.2 Принципи обліку за центрами відповідальності.

1.3 Схема обліку за центрами відповідальності. Типи центрів відповідальності.

2 Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Система калькулювання “стандарт - кост”.

3 Калькулювання за системою “директ - костинг”.

4 Калькулювання на основі діяльності.