Небава Макроекономіка (2003)

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ