Теремко Соціологія (2001)

Соціологічні методи дослідження вільного часу

Перший напрям соціологічних досліджень пов'язаний із вивченням витрат часу на конкретні заняття у вільний час. У розгорнутій формі показники витрат часу є своєрідними бюджетами часу і характеризують діяльність у вільний час як окремої особистості, так і певної соціальної спільноти. Позитивна якість показників бюджету часу в тому, Що вони доступні точному кількісному опрацюванню.

Застосування цього методу дає змогу дослідити характеристики вільного часу особистості та різних верств населення:

— кількість вільного часу, яким розпоряджаються об'єкти Дослідження;

— витрати часу на основні заняття у вільний час;

— зміни щоденного та тижневого фонду вільного часу, їх відхилення від середніх показників;

— зміни в частоті та тривалості занять різними видами діяльності у вільний час.

Однак бюджетні дослідження вільного часу — не єдиний спосіб одержання інформації про нього. Вивчення бюджетів часу потребує великих матеріальних затрат, причому для одержання детальних достовірних відомостей про окремі групи населення потрібні значні вибірки, які охоплюють десятки тисяч осіб.

Характеристику витрат часу можна одержати, застосувавши метод спостереження. Але він за складністю не поступається бюджетному методові, тому використовується дуже рідко. Широке й тривале спостереження за діяльністю у вільний час особистості, групи неможливе з різних причин, передусім з соціально-етичних міркувань. Тому за допомогою бюджетного методу та методу спостереження вивчають лише конкретну діяльність у вільний час протягом одного дня чи тижня, а також загальні тенденції у змінах вільного часу.

Що ж до вивчення витрат часу особистості та групи за більш тривалий період, то тут застосовують спеціальні вибіркові опитування населення, яке стосується інтенсивності, тривалості, частоти і регулярності різних занять у вільний час протягом місяця або року.

Значне місце у соціологічних дослідженнях вільного часу посідає вивчення соціально-побутових умов життя людини, її сім'ї, групи, до якої вона належить. Для цього використовують різні методи, але найчастіше — аналіз офіційних документів та опитування населення. Здебільшого використовують такі групи первинних показників, які характеризують соціально-побутові умови життя, що безпосередньо впливають на діяльність людей у вільний час:

— показники матеріально-економічного становища (дохід у розрахунку на одного члена сім'ї, співвідношення в ньому натуральних та грошових надходжень); житлові умови; забезпечення побутовою технікою та предметами культурно-побутового призначення; розвиток системи побутового обслуговування, доступної цій групі людей;

— показники культурного розвитку (рівень освіти, культурні орієнтації);

— показники розвитку матеріальної бази для проведення вільного часу і доступу до неї, кількість осіб, які займаються творчою діяльністю, художньою самодіяльністю, спортом тощо.

Для вивчення соціально-демографічних та соціально-психологічних особливостей, зумовлених впливом соціально-по-бутових умов життя на діяльність людини у вільний час, застосовують метод опитування. За допомогою цього методу стають доступними:

__ соціально-демографічні показники (стать, вік, сімейний стан, наявність дітей, соціальне походження тощо);

__ показники сфери свідомості особистості (життєві

цінності, спрямованість потреб та інтересів, мотиваційна сфера

тощо);

— задоволеність вільним часом, роботою закладів культури, спорту;

— співвідношення реальних- та бажаних видів занять у вільний час.