Коваленко Банківські операції (2006)

Склад і структура ресурсів комерційного банку

Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій. Операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси, називаються пасивними.

Для зручності банківські ресурси класифікують за різними ознаками:

І. За економічним змістом:

1) власні кошти, що складаються зі статутного, резервного та інших фондів, що створюються у процесі діяльності банку, нерозподілений прибуток банку;

2) кошти банків-кореспондентів;

3) кошти клієнтів на рахунках банків;

4) грошові заощадження населення, що формуються в результаті зменшення поточного особистого споживання населення;

5) міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ;

6) цінні папери випущені;

7) інші ресурси.II. За місцем мобілізації:

1) ті, що мобілізуються самим комерційним банком;

2) придбані в інших банках.

III. За можливістю прогнозування величини ресурсу:

1) ті, що піддаються безпосередньому прогнозуванню;

2) ті, що піддаються опосередкованому прогнозуванню.

IV. За джерелами утворення:

1) власні;

2) залучені (кошти, які банк залучає на вклади і депозити);

3) запозичені (кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або міжбанківських кредитів).

V. За можливістю використання:

1) постійні;

2) тимчасові.