Коваленко Банківські операції (2006)

Аналіз власного капіталу банку

Зміцнення ресурсної бази комерційних банків — одна з головних передумов подолання кризи української економіки, оскільки від цього великою мірою залежить розв'язання проблеми підвищення інвестиційної активності.

Дослідження діяльності комерційних банків необхідно починати з пасиву балансу, який характеризує джерела коштів і природу фінансових зв'язків банку, оскільки саме пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів. Тому головною метою аналізу пасивних операцій комерційного банку є визначення ефективності формування ресурсної бази банку за зниження її вартості та підвищення фінансової стабільності.

Для досягнення цієї мети перед аналітиком постають такі завдання:

* аналіз структури пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу та зобов'язань);

* визначення розміру власного капіталу, його структури та достатності;

* аналіз дотримання основних нормативів достатності капіталу;

* аналіз зміни статутного капіталу банку.* дослідження та оцінка обґрунтованості розподілу прибутку;

* аналіз структури зобов'язань з позиції витратності та стабільності ресурсної бази.

* розроблення стратегії розширення клієнтської бази з метою здешевлення ресурсів;

* оцінка ділової активності банку щодо залучення ресурсів;

* розроблення прогнозу конкурентоспроможності та фінансового потенціалу банку.