Коваленко Банківські операції (2006)

Зберігання банками векселів клієнтів

Комерційні банки можуть здійснювати за дорученням своїх клієнтів операції зберігання векселів, а саме: зберігання у схові; передача примірника переказного векселя, що призначається для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя; передача оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя; передача оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, зазначених довірителем.

Зберігання векселів може здійснюватися у вигляді «відкритого» та «закритого» зберігання.

При відкритому зберіганні векселів до банку подається супровідне до векселя доручення на зберігання, яке містить точні інструкції для банку щодо дій з векселями.

При закритому зберіганні довірителю надається депозитне вічко у сховищі банку. При цьому не надається жодних інструкцій банку щодо дій з векселями.

При зберіганні векселів банк бере на себе зобов'язання відповідати за знищення або псування векселів, при цьому гарантується повернення векселів такої самої якості, кількості і зовнішнього вигляду.Банк не приймає векселі на зберігання, якщо:

* реквізити хоча б одного з векселів не відповідають зазначеним у дорученні на зберігання;

*якщо банк упевнений, що виконання цього доручення негативно позначиться на його діловій репутації.

При передачі векселя на зберігання здійснення індосаменту не потрібне.

За виконання таких операцій банк отримує на свою користь винагороду (її розмір може встановлюватися як у відсотках до вартості або суми векселів, так і становити фіксовану суму за один вексель).