Ортинський Основи права (2005)

5. Поняттю та елементи механізму держави. Органи держави

Держава для виконання своїх завдань і функцій потребує створення різноманітних структур. Механізм держави - це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і функції. Серед таких організацій виділяють державні підприємства, державні установи та органи держави. Державні підприємства - це державні організації, які здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності та надання послуг і функціонують на засадах самоокупності. Державні установи - не державні організації, які здійснюють функції держави у невиробничій сфері, виконують гуманітарні завдання і функціонують на основі бюджетного фінансування.

Органи держави - це державний службовець чи колектив державних службовців, котрі виступають від імені держави і наділені владними повноваженнями для виконання завдань і функцій держави. Органи держави утворюють єдину узгоджену систему, яка займає особливе місце в механізмі держави. Систему всіх органів держави, які виконують її завдання та функції, називають апаратом держави.

Види органів держави:

1. За місцем у системі державного апарату:

- первинні - створюються шляхом прямого волевиявлення народу; вторинні - органи, що створюються первинними органами і підзвітні їм.

2. За характером і змістом діяльності:

- органи законодавчої влади;

- глава держави;

- органи виконавчої влади;

- органи судової влади;

контрольно-наглядові органи (прокуратура, державні інспекції").

3. За способом утворення:

- виборні;

призначувані;

ті, що успадковуються.

4. За часом функціонування:

- постійні;

тимчасові.

5. За територією, на яку поширюються їхні повноваження:

загальні (центральні);

- місцеві (локальні).

6. За складом:

- колегіальні;

одноособові.

До державних органів долучають і органи місцевого самоврядування, які на локальному рівні самостійно вирішують питання місцевого значення, хоча формально вони не є державними органами, їх повноваження чітко окреслені загальнодержавним законодавством.