Ортинський Основи права (2005)

15. Юридична відповідальність

Одним із основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушеннями с юридична відповідальність. Юридична відповідальність це закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належали.

Риси юридичної відповідальності:

це відносини між державою та особою, яка порушила норму права;

ні відносини заздалегідь передбачені нормами права, регламентуються ними, тому є правовими відносинами;

- юридична відповідальність настає внаслідок порушення формально визначених юридичних правил чи індивідуальних приписів;

- юридична відповідальність знаходить свій вираз у специфічному державному впливі (покаранні) та реалізується, як правило, за допомогою застосування заходів державного примусу;

- процес попереднього розслідування та вирішення справ про правопорушення, порядок здійснення призначеної міри покарання також регламентується спеціальними (процесуальними) юридичними нормами.

Функції юридичної відповідальності:

провоохоронна - захист правопорядку від правопорушеїіь;

- виховна - спеціальна превенція (виправлення правосвідомості правопорушника з тим, щоб він більше не вчиняв правопорушення); загальна превенція (вплив на право свідомість усіх інших схильних до правопорушень осіб, з метою запобіганню правопорушенням).

Види юридичної відповідальності: конституційна, кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна.