Ортинський Основи права (2005)

3. Основи бюджетного права України

Сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю складають бюджетне право.

Основним джерелом бюджетного права, його центральним документом, є Бюджетний кодекс України прийнятий Верховною радою України 21 червня 2001 року. До джерел бюджетного права належать також закони про щорічний бюджет України.

Бюджет - це основний фінансовий план, який визначає доходи та видатки держави чи органу місцевого самоврядування щодо виконання їх завдань і функцій.

Правовою формою бюджету є закон, прийнятий Верховною Радою України, або Рішення відповідного органу місцевого самоврядування.

Згідно ст.1 Бюджетного кодексу України, закон про Державний бюджет України - це закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання державного бюд-' жету України протягом бюджетного періоду. Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної ради Автономної республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені по-вноважеїтя відповідно Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевій державній адміністрації, або виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Бюджетний устрій та бюджетна система країни визначаються формою державного устрою. Україна - унітарна держава, в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування, функціонування якого без власних бюджетів неможливо. В ст. 5 Бюджетного кодексу України визначено, що бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Таким чином, бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджет як фінансовий план структурно організований по вертикалі -доходи і видатки та по горизонталі - загальний і спеціальний фонди.

Розподіл бюджету на загальний і спеціальний фонди визначається законом про Держбюджет. Підставою для створення спеціального фонду місцевого бюджету може бути виключно Закон про Державний бюджет. Передача коштів між загальним та спеціальним фондом бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень, шляхом внесення змін до Закону про бюджет чи рішення відповідної ради. Згідно п. 8 ст. 13 кодексу, створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.