Ортинський Основи права (2005)

1. Поняття кримінального права

Кримінальне право - галузь права України, норми якої визначають загальні засади кримінальної відповідальності, вичерпний перелік діянь, котрі є злочинами, та покарання, що можуть застосовуватися до осіб, які їх вчиняють.

У науці кримінального права поняття „кримінальне право"' розглядається у двох площинах: а) як галузь юридичної науки, яка вивчає чинне законодавство про кримінальну відповідальність і практику його застосування; б) як галузь законодавства України.

Джерелами кримінального права як галузі права є: 1) Конституція України; 2) Кримінальний кодекс України; 3) Рішення Конституційного Суду; 4) Постанови Пленуму Верховного Суду України; 5) Міжнародні угоди.

Єдиним джерелом кримінального права, що визначає злочинність і караність діяння, є Кримінальний кодекс України.

Основні риси Кримінального права України як галузі права: а) його норми встановлюються лише Верховною Радою України; б)во-но проявляється лише у формі Кримінального кодексу України; в) основними методами кримінального права є заборона, дозвіл, заохочення. Законодавство України про кримінальну відповідальність має відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких для України надано Верховною Радою України.