Анцелевич Міжнародне право (2003)

Цілі міжнародного права за статутом ООН

У преамбулі Статуту ООН сформульовані такі цілі:

- "позбавити прийдешні покоління від бідувань війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе";

- "знов утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність великих і малих націй";

- "створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел права";

- "сприяти соціальному прогресу і поліпшенню ділового життя при більшій свободі".

В літературі міжнародного права можна зустріти думку про те, що як одну з цілей Статут ООН розглядає організацію міжнародного співробітництва. З цим можна погоджуватись, а можна й не погоджуватися. Досягнення всеосяжного міжнародного співробітництва і його розвитку можна уявити як одну з цілей, поставлених перед ООН, однак логічніше розглядати міжнародне співробітництво не як ціль, а як один із найважливіших засобів у справі зміцнення миру, реалізації прав людини і досягнення інших цілей, за Статутом ООН. Відповідно до літери і духу Статуту ООН, воно виглядає саме так і це підтверджується тим, що міжнародне співробітництво відображене в Статуті ООН як один із основних принципів сучасного міжнародного права.