Анцелевич Міжнародне право (2003)

Правове регулювання руху капіталів

Це дуже важливе питання вирішується, якщо можна так висловитися, дуже комплексно. В загальному плані його можна сформувати як принцип лібералізації руху капіталів, що в кінцевому рахунку практично виливається у свободу їхнього пересування в рамках Європейського Союзу. Також практично ця свобода підтверджується дією принципу свободи підприємницької діяльності і випливає з нього. І справді, якщо це не так, то про яку свободу підприємницької діяльності може йти мова, якщо одна з її найважливіших основ -капітали - заморожена в рамках однієї держави і позбавлена можливості вільного пересування в масштабах усього Європейського Союзу.

Свободу руху капіталів у рамках Євросоюзу також підкреслює принцип свободи руху товарів, які мають безперечно вартісне (грошове) вираження і об'єднують економіку всіх держав-учасниць у спільний ринок.

Уведення єдиної грошової одиниці - євро - ніби остаточно прояснює це питання.

Беручи це до уваги, варто також враховувати і те, що держави учасниці Європейського Союзу - поступово на добровільних засадах делегують основним керівним органам Союзу свої суверенні права, перетворюючи його тим самим в унікальне і вельми своєрідне державоподібне утворення, в рамках якого свобода руху капіталів постає явищем, без якого це утворення розвиватися не може.