Губський Цивільна оборона (1995)

Основи стійкості роботи промислових підприємств (об'єктів)

Під стійкістю роботи промислових підприємств (об'єктів) розуміють їх можливість в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу виробляти продукцію в запланованому обсязі і номенклатурі, а при слабких пошкодженнях відновлювати виробництво в мінімальні терміни. Стійкість роботи промислового підприємства складається із:

стійкості інженерно-технічного комплексу (будівель, споруд, систем енерго-, газо-, водозабезпечення, технологічного обладнання і т.п.) до дії зовнішніх факторів при аваріях, катастрофах, стихійному лихові, а також при застосуванні щодо них сучасної зброї; стійкості виробничої діяльності (захист виробничого персоналу, надійність систем управління, постачання, поновлення роботи в найкоротші терміни).

Під стійкістю роботи, об'єктів, які не виробляють матеріальних цінностей, розуміють їх можливість виконувати свої функції в умовах надзвичайних ситуацій.

Фактори, від яких залежить стійкість роботи об'єктів в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу:

надійність захисту робітників і службовців;

безпечність розташування об'єтсгу відносно зон можливих зруйнувань;

можливість інженерно-технічного комплексу протистояти ударній хвилі будь-якого вибуху і уражаючим діям ядерної зброї;

безперервність постачання електроенергією, паливом, сировиною, газом і всім необхідним для випуску продукції;

надійність керування виробництвом, силами і засобами цивільної оборони;

підготовленість підприємства до поновлення виробництва і проведення РіШР.

Із перерахованих факторів випливають такі шляхи і засоби підвищення стійкості роботи промислових підприємств і галузей господарства України:

- нагромадження фондів захисних споруд і засобів індивідуального захисту;

- будівництво важливих підприємств за межами зон можливих зруйнувань;

- будівництво підприємств-дублерів;

- розширення шляхів сполучення і розвиток всіх видів транспорту;

- підсилення і дублювання енергетичних потужностей;

- розширення зв'язків між галузями промисловості і підприємствами;

- утворення матеріально-технічних резервів;

- підтримування сил цивільної оборони в постійній готовності.