Рибалко Історія України (частина перша) (1995)

РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРИЗМОМ АВТОНОМНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ.

РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ЦАРИЗМОМ АВТОНОМНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ.