Рибалко Історія України (частина друга) (1995)

РОЗДІЛ 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ.

РОЗДІЛ 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ.