Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

1. Загальна характеристика первісної епохи та її періодизація

2. Расова диференціація людини, її основні ознаки та поширення на Землі

3. виникнення мовних сімей, причини їх формування й еволюція

4. Характеристика первісних форм релігійних вірувань, їх специфіка та особливості

5. Первісне мистщтво, його синкретичний характер, перші здобутки

Культура кожної людської спільноти відображає певний ступінь розвитку матеріальних, духовних і суспільних здобутків, які творять відповідний ґрунт для людини, ЇЇ способу життя та мислення. Первісне суспільство в історичному розвитку охоплює величезний період — від появи людини до виникнення перших цивілізацій. Упродовж цього часу сформувався фізичний тип сучасної людини, яка, пристосувавшись до клімату, створила найпростіші житла й знаряддя праці, започаткувала творення духовних цінностей, виробила первісні форми організації громади та правила взаємовідносин між її членами.