Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 6. ВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА

1. Особливості культури Візантії

2. Ранньовізантійська культура

3. Класична візантійська культура

4. Культура пізньої Візантії

5. Світове значення візантійської культурної спадщини