Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 9. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ

1. Реформація і генезис культури Нового часу

2. Наукова революгія XVII ст. та формування світоглядних засад культури Нового часу

3. Особливості розвитку художньої культури XVII cm. Бароко та класицизм