Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 10. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА

1. Просвітництво як культурно-історичний феномен, його витоки та основні засади

2. Раціоналістична філософія. Енциклопедизм

3. Зростання ролі літератури в житті суспільства

4. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва (архітектура, живопис, музика, театр)