Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 11. КУЛЬТУРА XIX СТ.

1. Особливості європейської культури

2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм

3. Культурне життя кішрі XIX cm: від натуралізму до символізму