Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 12. КУЛЬТУРА ХХ СТ.

1. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури

2. Модернізм як специфічний культурний феномен

3. Культурна ситуація після Другої світової війни. Феномен культури "протесту"