Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 13. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ

1. Становлення нової цивілізації та його согрокультурні наслідки

2. Масова культура — феномен поатндустріального суспільства

3. Мистецтво постмодернізму