Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 14. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. Етнокультурні проблеми походження українського народу

2. Матеріальна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт)

3. Трипільська культура

4. Духовна культура стародавнього населення України (протонеоліт — епоха бронзи)

5. Культура епохи раннього залізного віку (кіммеріщі, скіфи, сармати)

6. Культура слов'янського населення України