Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 17. КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ (XV-перша половина XVII ст.)

1. Олельковицький ренесанс

2. Ранній гуманізм в Україні

3. Діяльність культурно-освітніх осередків

4. Братський рух і полемічна література

5. Архітектура й образотворче мистецтво

6. Музика і театр