Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 18. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-КІНЦЯ XVIII СТ.

1. Історичні умови культурного життя українського народу

2. Феномен козацької культури

3. Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії

4. Література, театральне мистецтво і музична культура

5. Архітектура, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво