Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 20. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У XX СТ. (ПЕРША ПОЛОВИНА)

1. Мистецтво і звичаєвість — рівновеликі частина культури народу

2. Культурні явища початку XX ст.

3. Особливості національно-культурного відродження

4. Українізація як природне явище і політичне гасло

5. Катастрофа української культури в добу "согреалізму"

6. Діячі української культури в еміграції