Боярська З. І. Міжнародне комерційне право (2001)

Передмова

У сучасних умовах посилення інтернаціоналізації господарських, комерційних зв’язків набуває актуальності питання правового регулювання таких зв’язків на міжнародному рівні шляхом прийняття спільних оптимальних рішень з боку держав, міжнародних організацій, суб’єктів міжнародної комерційної діяльності (комерсантів).

Засобом такого регулювання є правові норми, система яких становить міжнародне комерційне право.

Міжнародне комерційне право є однією з профільних дисциплін для студентів міжнародно-економічних, міжнародно-правових факультетів та спеціальностей.

Мета курсу — вивчення головних принципів та інститутів міжнародного комерційного права, ознайомлення з особливостями правового регулювання міжнародної комерційної діяльності, вироблення навичок роботи з міжнародними нормативними актами.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються існуючі концепції тлумачення і визначення міжнародного комерційного права, його джерела, сфера застосування.

Програмний матеріал викладений у трьох розділах, які охоплюють головні питання міжнародного комерційного права, і за змістом являє собою базовий конспект загальної частини пропонованого курсу.

Навчальний посібник містить термінологічний словник, додатки, у ньому використані міжнародні нормативні акти й іноземне законодавство.


← prev content next →