Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами.

Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінам регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1819 “Питання Державної інспекції з контролю за цінами”.

Держана інспекція з контролю за цінами (далі – Держцінінспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекономіки і підпорядковується йому.

Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.У межах своєї компетенції Держцінінспекція організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністру економіки та з питань Європейської інтеграції України.