Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства.

Правовий статус Державного департаменту продовольства, регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1118 “Про затвердження Положення про Державний департамент продовольства”.

Державний департамент продовольства (Держпрод) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і підпорядковується йому.

Держпрод у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики.У межах своїх повноважень Держпрод організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінагрополітики.