Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості.

Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 909 “Про затвердження Положення про Державний департамент вугільної промисловості”.

Державний департамент вугільної промисловості (Держвуглепром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

Держвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.У межах своїх повноважень Держвуглепром організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацію.

Держвуглепром узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.