Ларіна Логістика (2005)

Система постачань “точно у термін” в закупівельній логістиці

Найбільш розповсюдженою у світі логістичною концепцією є концепція “точно у термін” (just-in-time, JIT), яку ще називають концепцією “0 запасу”.

З логістичних позицій концепція “точно у термін” ґрунтується на організації постачання без будь-яких обмежень щодо вимоги мінімуму запасів, де потоки матеріальних ресурсів ретельно синхронізуються з потребою у них, яка задається виробничим розкладом випуску готової продукції. Подібна синхронізація досягається координацією двох логістичних сфер-постачання і виробництва.

Система постачання “точно у термін” – це система організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній кількості й на той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних із створенням запасів.

Впровадження і поширення концепції JIT привело до зміни традиційного підходу до постачання (табл.. 4.9).Впровадження концепції “точно у термін” має свої позитивні та негативні сторони. Її перевагами є:

- скорочення запасів на всіх стадіях логістичного циклу;

- скорочення складських площ;

- висока пропускна здатність;

- активна участь і підвищена мотивація працівників;

- високий прибуток і продуктивність логістичної системи;

- висока якість обслуговування;

- висока гнучкість логістичної системи;

- своєчасна доставка.

До недоліків системи “точно у термін” слід віднести:

- низькі запаси роблять будь-які збої в роботі логістичної системи критичними;

- введення системи може вимагати великих змін, яких важко досягнути на практиці.

Досвід показує, що стратегія JIT не є універсальною і застосовується не завжди. Її реалізацію стримують такі важливі фактори, як незадовільна якість продукції, порушення термінів постачання й оплати за товар, помилки і збої в передачі інформації між замовником і постачальниками. Успіх у реалізації стратегії залежить також від кількості та територіальної дислокації постачальників, рівня їх відповідальності під час виконання договірних зобов’язань. Тому величезні витрати, пов’язані з реалізацією методу закупівель “точно у термін”, ефективні тільки в стабільно працюючих економічних системах за умови довгострокових господарських зв’язків.

Таблиця 4.9

Порівняльна характеристика традиційного постачання і постачання “точно у термін”

ФакториКонцепція “точно у термін”Традиційний підхід
ЗапасиУсі

зусилля потрібно спрямовувати на їх усунення
Захищають виробництво від помилок прогнозування і ненадійності

постачальників. Більшість запасів – страхові
Обсяг

закупівель матеріальних ресурсів
Розмір

замовлення покриває тільки поточну потребу. Закупівля здійснюється

дрібними партіями з частими постачаннями
Закупівля здійснюється великими партіями з нечастими постачаннями
ПостачальникиРозглядаються як партнери. Відносини тільки з надійними постачальниками.

Співробітництво носить характер тривалого господарського зв’язку і

будується на довгострокових контрактах. Невелика кількість

постачальників
Як

правило, велика кількість постачальників, між якими штучно підтримується

конкуренція
Вибір

способу транспортування
Основна

мета – забезпечення надійності дотримання строків доставки. Графік

доставки складає споживач
Основна

мета – забезпечення низької ціни на транспортування. Графік доставки

складає постачальник
Якість

продукції
Мета –

відсутність дефектів продукції. Процес приймального контролю якості в

споживача скорочений або взагалі відсутній. Цю функцію бере на себе

постачальник
Допускається невелика кількість дефектів (до 2%). Контроль якості

здійснюється продавцем, який несе за нього відповідальність