Ларіна Логістика (2005)

Вибір виду транспортного засобу

Оскільки транспортні операції є безпосереднім вираженням зв’язків між окремими етапами товароруху, ефективність цього процесу великою мірою залежить від способу реалізації переміщення.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв’язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.

Існують такі основні види транспорту:

-залізничний;

-морський;

- внутрішній водний (річковий);

-автомобільний;

-повітряний;

-трубопровідний.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл.7.1).Таблиця 7.1

Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

Вид транспортуПеревагиНедолікиСфера застосування
ЗалізничнийВисока провізна і пропускна здатність. Незалежність відОбмежена кількість перевізників. Великі капітальні вкладення у

виробничо-технічну базу. Висока матеріалоємність і енергоємність

перевезень. Низька доступність до кінцевих споживачів. Недостатньо

високе збереження вантажу
Практично не обмежена
МорськийМожливість міжконтинентальних перевезень. Низька собівартість

перевезень на далекі відстані. Висока провізна і пропускна

здатність. Низька капіталомісткість перевезень
Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від

географічних, навігаційних і погодних умов. Необхідність створення

складної портової інфраструктури. Жорсткі вимоги до упакування. Мала

частота відправлень
Практично не обмежена
Внутрішній водний (річковий)Високі провізні спроможності на глибоководних ріках і водоймах.

Низька собівартість перевезень. Низька капіталомісткість
Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від

нерівномірності глибин рік і водойм, навігаційних умов. Сезонність

роботи. Недостатня надійність перевезень і збереження вантажу
Практично не обмежена
АвтомобільнийВисока доступність. можливість доставки вантажу “від дверей до

дверей”. Велика маневреність і гнучкість. Висока швидкість доставки

вантажу. Можливість використання різних маршрутів і схем доставки.

Високе збереження вантажу, можливість його відправлення маленькими

партіями. Широкі можливості вибору найбільш придатного перевізника.

Менш жорсткі вимоги до упакування товару.
Низька продуктивність. Залежність від погодних та дорожніх умов.

Відносно висока собівартість перевезень на великі відстані. Низький

рівень експлуатаційних показників.
На

короткі відстані (до 300 км)
ПовітрянийНайвища швидкість доставки вантажу. Висока надійність. Найкраще

збереження вантажу. Найбільш короткі маршрути перевезень
Висока собівартість перевезень, найвищі тарифи серед інших видів

транспорту. Висока капіталомісткість, матеріало- і енергоємність

перевезень. Залежність від погодних умов. Недостатня географічна

доступність
Практично не обмежена
ТрубопровіднийНизька собівартість. Висока продуктивність (пропускна здатність).

Високе збереження вантажу. Низька капіталомісткість
Обмеженість видів вантажу. Обмежена доступність малих обсягів

транспортованих вантажів
Обмежена номенклатурою вантажів


Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:

- час доставки;

- частота відправлень вантажу;

- надійність дотримання графіка доставки;

- здатність перевозити різні вантажі;

- здатність доставки вантаж у будь-яку точку території;

- вартість перевезення.

У таблиці 7.2 подано оцінку факторів, які впливають на вибір виду транспортного засобу. Одиниці відповідає найкраще значення.

Таблиця 7.2

Оцінка різних видів транспорту в розрізі основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту

Вид транспортуФактори впливу на вибір транспорту
Час доставкиЧастота відправленьНадійність дотримання графіку доставкиЗдатність перевозити різні вантажіЗдатність доставити вантаж у будь-яку

точку
Вартість перевезення
Залізничний343223
Водний454141
Автомобільний222314
Трубопровідний511552
Повітряний135435


Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправника цікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повітряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета-мінімальні витрати, вибір обмежується водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов’язано з використанням автомобільного транспорту чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.

Одним з суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Вартість транспортної продукції або вартість перевезення визначається сумою необхідних витрат транспортних підприємств або фірм на перевезення вантажів. Споживачі, купуючи транспортну продукцію, відшкодовують ці витрати у формі тарифів і фрахтових ставок, що є одночасно грошовим вираженням вартості транспортної продукції.

Система транспортних тарифів залежить від виду транспорту і способу перевезення. У цілому, під час прийняття рішень про транспортування потрібно враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу, таких як складування і підтримка товарно-матеріальних запасів. Оскільки з часом відносні витрати різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою знаходження оптимального варіанта товароруху.

Враховуючи, що діяльність з організації товароруху пов’язана з великими компромісами, потрібно використовувати системний підхід для прийняття таких рішень.