Рокоча Трансакційні корпорації (2001)

10.3. Переваги створення транснаціональних альянсів на прикладі міжнародних авіакомпаній

Конкурентні переваги авіаліній полягають у їх можливостях підвищення рівня сервісу. Звичайно сервіс надається іншими компаніями. Тому стратегічні авіаальянси здійснюють спільне придбання літаків, знижують вартість лізингу, оскільки літаки експлуатуються більше, що знижує їхню вартість.

Авіалінії розподіляють витрати з експлуатації рейсів, тобто витрати, що здійснюються корпораціями за кількістю місць, які має компанія. За рахунок таких альянсів компанія завойовує нові регіони або розподіляє польоти, що користуються меншим попитом.

Беручи участь в авіаальянсі, авіакомпанія отримує суттєвий виграш, який виявляється, по-перше, у формуванні мережі постачання споживачів, що стабілізує попит на послуги; по-друге, у зниженні фіксованих та операційних ви-

трат; по-третє, в досягненні економії масштабу - розподіл фіксованих витрат на інший обсяг реалізації; по-четверте, у створенні нових видів доходів; по-п'яте, у доступі до іноземних ринків з мінімальними витратами без додаткових витрат на устаткування, придбання ліцензії на польоти; по-шосте, у створенні конкурентних переваг щодо інших компаній.Авіакомпанії беруть взаємну участь у програмах постійних споживачів. Постійні споживачі - це люди, які постійно користуються послугами компаній, що входять до альянсу. Участь авіакомпаній у програмах споживачів забезпечує переваги для споживачів, оскільки з'являється можливість (а) одночасного придбання квитків у глобальному масштабі й за низькими цінами; (б) висунення додаткових вимог щодо послуг готелів, оренди машин, зв'язку та ін.; (в) заміни квитків між авіакомпаніями; (г) здійснення найзручніших перельотів у глобальному масштабі.

Основні глобальні авіаальянси авіакомпаній, що домінують нині на ринку:

1. Qualyflyer - Swissair, Sabena, LOT, Air

2. North Star - KLM , North West, Alitalia

3. One World - British Airways, US Air

4. Star Allienes - Lufthansa, Austrian Airlines, United Airlines.

Таким чином, стратегічний характер глобальних альянсів визначає те, що їхніми членами є прямі чи непрямі глобальні конкуренти або партнери у пов'язаних сферах діяльності. Розвиток стратегічних альянсів зумовлює здійснення ними розподілу витрат і прибутків, взаємне володіння акціями.

Для утворення ТСА потрібні відома господарська компліментарність, прагматично "обчислена" спільність цілей та інші умови, необхідні для розробки спільної довгострокової стратегії підприємницької діяльності. Тому надзвичайно важливим моментом є привнесення нового сприйняття самої логіки ринкової поведінки, яке випливає з визнання і усвідомлення співнаділеності основних економічних стратегій суб'єктів транснаціональних альянсів.

Контрольні запитання і завдання

1. У чому сутність транснаціональних альянсів? Розкрийте причини їх виникнення.

2. Як зовнішнє середовище пов'язане зі створенням транснаціональних альянсів? Який, на Вашу думку, фактор розвитку світового економічного простору найістотніше впливає на формування транснаціональних альянсів?

3. Поясніть основні мотиви вступу фірми до транснаціонального альянсу. Які вигоди вона може мати від цього?

4. Назвіть форми транснаціональних альянсів. Обгрунтуйте, чому найпоширенішою функціональною формою є лізинг. Що таке лізинг і як у ньому реалізується суть транснаціональних альянсів?

5. З'ясуйте, у чому полягають переваги альянсової мережі.