Петрик Аудит у заробіжних країнах (2002)

Про книжку

ББК 65.053

П 30

Петрик О. А., Фенченко М. Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002.

У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Аудит у зарубіжних країнах», висвітлюються поняття аудиту, аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності, аудиторський ризик, етани аудиту, аудиторські докази та їх види, документу¬вання роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специ¬фічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями. прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а та¬кож завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих ау¬диторів, ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.

ISВN 966-574-370-8


← prev content next →