Опря Фінансове право (2004)

Тема 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Державні доходи - це сукупність грошових відносин по формуванню фінансових ресурсів держави шляхом розподілу і перерозподілу валового суспільного продукту. Вони призначені для виконання державних завдань.

Сукупність фінансових ресурсів Державного бюджету, місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, соціальних фондів, фондів державних підприємств і організацій та частини коштів держави в власності спільних підприємств складають дер¬жавні доходи.

Змістом державних доходів є грошові ресурси, які в про¬цесі розподілу і перерозподілу державного доходу надходять державі і використовуються нею для здійснення своїх функцій і завдань.

За структурою державні доходи являють собою сукупність окремих платежів і надходжень, об'єднаних у систему.

Класифікація доходів бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження:

— доходи від власності і підприємницької діяльності;

— адміністративні збори і платежі, доходи від неко-мерційного та супутнього продажу;

— доходи від штрафів та фінансових санкцій;

— інші неподаткові платежі;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Склад доходів Державного бюджету України згідно з Бюд¬жетним кодексом України:

1) доходи, які надходять відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежу, а також від плати за послуги бюджетних установ, продажі державних активів, проценти і дивіденди на частку державного майна;

2) гранти і подарунки;

3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. Правове регулювання державних доходів здійснюється Конституцією України, Законом України "Про місцеве самовря¬дування в Україні", Бюджетним кодексом України.

Мобілізація доходів забезпечується набором фінансово-правових норм, що регулюють відносини, які виникають при:

— встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджетів та цільових фондів;

— визначенні принципів мобілізації доходів, їх структури в бюджетній системі;

— справлянні податків та обов'язкових платежів;

— здійсненні контролю за надходженням коштів до бюджету;

— застосуванні уповноваженими органами санкцій за пору¬шення фінансового законодавства.