Опря Фінансове право (2004)

9. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

За ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів у значних розмірах платники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Об'єкт злочину - встановлений законодавством порядок оподаткування.

Предмет злочину - податки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять до системи оподаткування.

Суб'єкти злочину:

— службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форми власності;

— особа, яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

— будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі.

Неподання податкових декларацій або приховування (заниження) об'єктів оподаткування не є закінченим злочином. Злочин -дії, які призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних, великих та особливо великих розмірах.

У разі, коли мали місце ненавмисні дії, недбале виконання службових обов'язків, можна говорити про застосування кримінальної справи за ознаками такого вчинку, як службова недбалість.

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачене цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції).

Тяжкість покарання залежить від розміру завданих державі збитків: значного, великого, особливо великого.