Опря Фінансове право (2004)

3. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил

Будь-яка держава намагається мінімізувати розрахунки за готівкою. Це невигідно з економічних позицій, оскільки передба¬чає емісію для заміни пошкоджених банкнот та є досить дорогою іа вартістю операцією для центрального банку.

Готівковий обіг - це обіг законних платіжних засобів, які обслуговують потреби економіки країни.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію і за операціями, які не пов'язані з реалізацією продукції та іншого майна.

Організація і здійснення готівкового грошового обороту ре¬алізується великою кількістю нормативних актів. До основних із них відносяться: Конституція України, Закон України "Про бан¬ки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", Закон України "Про використання електронно-касових апаратів і товарно-касових книг для розрахунків в сфері торгівлі, громадсь¬кого харчування і послуг".

Крім основних законів готівковий грошовий оборот регу¬люється великою кількістю нормативних актів Національного банку України. Основні з них: інструкції "Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України", "Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні".

Основні завдання установ банків в організації готівки:

— повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівці;

— забезпечення своєчасної видачі готівки підприємствам і підприємцям на оплату праці, пенсій, допомоги та на інші цілі;

— створення умов для залучення готівки до кас банків;

— сприяння скороченню використання готівки в розрахун¬ках за товари і послуги шляхом впровадження прогресив¬них форм безготівкових розрахунків.